Получайте программное обеспечение в течение нескольких минут с момента размещения заказа! Автоматическая система работает круглосуточно 24/7
Получайте программное обеспечение в течение нескольких минут с момента размещения заказа! Автоматическая система работает круглосуточно 24/7
Про лист правовласника пишемо слово

Про лист правовласника пишемо слово

Приходят письма в месяц раз
О новостях и о проблемах.
Такой размеренный рассказ –
Взгляд изнутри, взгляд на проблему…
                     
(с) Петро  Давидов

Використання комп’ютерних програм у господарській діяльності є нормою сучасності, але не кожен користувач звертає увагу на умови та правила їх використання, які, здебільшого, обумовлені Ліцензійними угодами кінцевого користувача та/або Користувацькими угодами. Це, у свою чергу, призводить до порушення авторських прав правовласників цих комп’ютерних програм.

Яким чином правовласники здійснюють захист своїх авторських прав?

У світовій практиці захисту прав інтелектуальної власності, в тому числі авторського права, існує дві форми захисту: юрисдикційна та неюрисдикційна. Ми зупиняємось на неюрисдикційній формі захисту.

Неюрисдикційний спосіб захисту авторського права це позасудовий спосіб, який здійснюється особою самостійно, в межах закону. Серед методів, які використовуються правовласниками, є відправлення відповідного листа на адресу правопорушника – Cease and Desist Letter або лист-попередження - з вимогою припинити здійснення дій, що призводять до порушення авторського права, проведення легалізації відповідних комп’ютерних програм та/або відмову від подальшого використання неліцензійних примірників комп’ютерних програм.

На ресурсі Legalsoft, який призначений для того, щоби підняти рівень комп’ютерної культури, дбайливого ставлення до результатів творчої праці, одними з яких є комп’ютерні програми, зазначено, що: «Надсилання листа-попередження – це акт доброї волі правовласника». Однак, ще раз наголошуємо, що лист-попередження, отриманий від правовласника, це не тільки акт його доброї волі, а форма захисту авторського права.

Про що йдеться у листах?

У листах-попередження правовласник та\або його довірена (уповноважена) особа повідомляють адресата про те, які права той порушив, які види відповідальності передбачені чинним законодавством, а також вимоги до адресата, тобто, що пропонується йому зробити для припинення здійснення правопорушення.

Так, український правовласник на програмні продукти «1С:Підприємство» через мережу своїх офіційних представників у сфері захисту авторського права надсилає користувачам листи-попередження, в яких інформує про вчинення можливого правопорушення, вимагає: 

 • визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняє дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи  створюють  загрозу їх порушення,
 • припинення   підготовчих   дій   до   порушення авторського права.

Крім того, просить провести внутрішній аудит на предмет наявності та використання у господарській діяльності його комп’ютерних програм та, у разі відсутності документів щодо підтвердження їх ліцензійного походження, вимагає провести їх легалізацію або відмовитись від їх подальшого використання.

При цьому даний лист є попередженням і містить юридичну загрозу застосування правовласником інших передбачених ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Крім того, правовласником через своїх представників пропонується надання відповідної допомоги як у проведенні аудиту, так і у проведенні легалізації. Біда ж українського бізнесу полягає в тому, що:

 • по-перше, листи не завжди доходять до керівника,
 • по-друге, листи «губляться» у кошиках ІТ-персоналу або «замотуються» при вирішенні багатьох інших питань,
 • по-третє, адресат не вчитується у зміст листа, а починає звинувачувати представників правовласника у несанкціонованому втручанні до внутрішньої локальної мережі, господарської діяльності, паплюженні репутації, шахрайстві і таке інше,
 • по-четверте, адресат надає відповідь не по суті запиту, а просто відписує дуже у грубій та непристойній формі: «Задолбали своей розсылкой. Еще пришлете одно письмо и загремите в тюрьму. Придурки». Можливо останнє є нормами корпоративної етики,
 • по-п’яте, багато користувачів, не вчитуючись у зміст листа, а лише прочитавши заголовок, звинувачують представника правовласника  в отриманні загрози: «Доброе время суток.Из всего нижеперечисленного я ничего не понял. Мы являемся простыми потребителями . В  данной програме  мы чайники и какие то обновления не в состоянии сделать самостоятельно.  Также нам не понятно на каких основаниях вы присылаете нам Угрозы !!!!!»,
 • по-шосте, звинувачують представників правовласника у розсилки СПАМУ, особливо, коли лист від представника правовласника стосується попередження про неможливість отримання оновлень без наявного договору Інформаційно-технологічного супроводу (1С:ІТС Україна): «Шанові панове ви достали уже своїм спамом. Ми купили програму за не малі кошти та маємо повне право робити з нею все, що завгодно. Припиніть  спамити».           

Хочемо звернути увагу, що при отриманні такої реакції від правопорушників представник правовласника продовжить спілкування з ними для досягнення консенсусу, тобто припинення правопорушення. Якщо ж під час таких дій адресат продовжує здійснювати порушення авторського права правовласника, представник переходить до іншої форми захисту порушених майнових авторських прав, а саме до юрисдикційного захисту.

Як показала практика, лише половина адресатів – правопорушників виходить на контакт з представником правовласника та вирішує питання по суті, при цьому зустрічаються вдячні користувачі, які за допомогою таких листів та проведеного аудиту виявляють або факт загублення документів про ліцензійне походження програмного забезпечення, або проводять долегалізацію всіх своїх структур, отримуючи при цьому навіть знижки при проведенні закупівлі ліцензійного програмного забезпечення, або приводять програмне забезпечення, яке використовується, у відповідність із придбаним, або просто придбавають програмні продукти: «Спасибо за письмо нечего не понял но понимаю что дело серьездное, сколько мы вам должны. Кому платить. Скинте счет» чи укладають договір 1С:ІТС Україна: «ИТС оплатили на год. Спасибо Вам, что подтолкнули. Буду работать. Хорошего Вам дня и солнечного настроения. Весна)))».

Як реагувати на листи-попередження?

Відомим юристом з практики інтелектуальної власності, Іларіоном Томаровим, вказані наступні 5 причин реагувати на листи-попередження від правовласників та/або їх представників:

 1. Добровільне припинення правопорушення з боку адресата.
 2. Не ігнорувати лист-попередження, так як у випадку судового розгляду, якщо адресат продовжить незаконне використання комп’ютерної програми після отримання цього листа, такі дії будуть кваліфікуватися судом як вчинені з прямим умислом.
 3. Порушникам у мережі Інтернет не треба тішити себе надією, що їх не знайдуть. Для цього працюють відповідні компетентні органи.
 4. Правовласником може бути запропонована легалізація програмного забезпечення з врахуванням відповідних маркетингових компаній, акцій, цінових пропозицій з врахуванням знижок.
 5. Для надання відповіді на лист-попередження звернутись за допомого до юриста.

Український правовласник на програмні продукти «1С:Підприємство» радить, зі свого боку:

 • уважно ознайомлюватись із змістом листів-попереджень,
 • по можливості, виконувати запропоновані дії, за допомогою яких адресат може перевірити наявність його програмних продуктів чи оновлень до них, які використовуються у господарській діяльності, та співставити їх із наявними документами, що підтверджують їх ліцензійне походження,
 • якщо адресат ставить під сумнів компетенцію представника правовласника, він може завжди звернутись до офісу правовласника, 
 • у випадку виникнення додаткових запитань звернутись за координатами представника з метою отримання консультацій та роз’яснень.

Якщо ж адресатові кортить і в подальшому використовувати неліцензійні примірники комп’ютерних програм, радимо ознайомитись із судовою перспективою у Реєстрі судових рішень, але, в любому випадку, рекомендуємо не зволікати з наданням відповіді та працювати із представниками по захисту авторського права чесно та цивілізовано вирішувати питання.

Тодосійчук Ірина
експерт по захисту авторського права 

28.03.2017 р.